It all begins with you

Och det startar här.

Delta nu!

Spelregler

Här hittar du info som är bra att veta om du funderar på att anmäla dig eller redan anmält dig till Fixa Krisens tävlingsmoment.

Anmälan

Tävlingsmomentet i Fixa Krisen riktar sig till unga upp till 25 år. Du kan anmäla dig oavsett om du har ett färdigt team eller inte, har du inget team blir du tilldelad ett av oss.

En anmälan till tävlingen är inte bindande. Senast den 14 maj  för start 1 samt 21 maj för start 2 kommer du få ett mail från oss där du ska bekräfta ditt deltagande.

När förväntas du närvara (digitalt):

Start 1

14 maj 17.00 – uppstart Fixa krisen
16 maj 17.00 – Deadline steg 2
29 maj 17.00 – Deadline steg 3

Start 2

21 maj 17.00 – uppstart Fixa Krisen
23 maj 17.00 – Deadline steg 2
29 maj ca 13.00 – Deadline steg 3 – finalpitch för jury
29 maj ca 16.30 – Vinnare meddelas

Utöver ovanstående tider kommer det finnas möjlighet till coachning digitalt, tider kommer delas med deltagarna efter uppstart. 

Vad behöver du ha tillgång till för saker?

Nästan inga!

Eftersom Fixa Krisen innehåller ett digitalt tävlingsmoment behöver du dock ha tillgång till dator och uppkoppling åtminstone vid de tillfällen som Förebildarna har digitala sammankomster, vilket är den14:e och 16:e för start 1 samt 21:e och 23 maj för start 2. samt vid finaldags den 29 maj. Övrig tid lägger du upp som du själv önskar tillsammans med ditt team.

Vinst

Vi har minst en vinst att dela ut: ett stipendium på 15 000 kr. Stipendiet fördelas mellan teammedlemmarna på det sätt de anser är till störst nytta för projektet.

Vinnande team/projekt kommer utses av en extern jury. Juryn kommer väga in följande delar i sin bedömning:

  • Delmål, såsom presentation och pitchar
  • Syfte och mål
  • Engagemang
  • Projektets potential och samhällsnytta
  • Genomslagskraft och interaktion under projektets gång

Projekt/idé

För att anmäla sig till Fixa Krisen behöver man inte ha en färdig idé. Vi starterna den 14 respektive 21 maj kommer vi ge tips och boost för hur ni kan komma på och utveckla era idéer. Målet är att idéerna ska genomföras som projekt.

Idéerna i Fixa Krisen måste erbjuda en lösning på ett samhällsproblem som uppstått på grund av Corona. De färdiga projekten ska skapa samhällsnytta, dvs. något som kommer samhället till godo.

Förebildarna uppmuntrar inte projekt som kräver närkontakt med andra personer, detta på grund av situationen med Covid-19. Förebildarna uppmanar samtliga deltagare att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Håll dig uppdaterad på https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

Deadlines:

Samtliga inlämningar ska göras såväl i Facebookeventet “Fixa Krisen” som på repektive teams projektsida på fixakrisen.se

Steg 1
14 maj 13.00 Anmälan till tävlingsmomentet i Fixa Krisen stänger
21 maj 13.00 Anmälan till tävlingsmomentet i Fixa Krisen stänger 

Steg 2
16 maj 17.00 – Tävlingsbidrag in för Start 1
23 maj 17.00 – Tävlingsbidrag in för Start 2

  • Presentationsfilm (max 2 min)
  • Pitch (den kortfattade skriftliga versionen av din presentationsfilm) Max 125 ord

Steg 3: FINAL
29 maj ca 13.00 – Finalpitch för juryn (totalt 10 min pitch ink frågor)
Vinnarna meddelas senare samma eftermiddag. 

Steg 4: GENOMFÖRANDE

Juni-Augusti
ca. 15 augusti – Projektavslut för vinnande team med wrap up

Delta nu!